80% thưởng đăng ký 3D Casino Fun88

Thời gian khuyến mãi còn 11 ngày 17 giờ 21 phút 22 giâyĐăng ký ngay

80% THƯỞNG ĐĂNG KÝ 3D CASINO FUN88

Nhận đến 2,000,000 VND tiền thưởng đăng ký chỉ có tại 3d casino fun88!

thưởng đăng ký 3d casino fun88

  • Thời gian Khuyến mãi: 01-07-2024 00:00:00 đến 2024-07-31 23:59:59 (GMT+8)
  • Áp dụng: 1,000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký 3D Casino trước đó.
  • Sản phẩm: Game Siêu Tốc / Game Viet / KingPoker

Chi tiết giải thưởng

Thành viên sẽ nhận được 80% Tiền Thưởng Đăng Ký tại 3D Casino lên đến 2,000,000 VND. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản khi Doanh Thu Thắng & Thua đặt cược tại 3D Casino gấp 32 lần tiền thưởng cộng tiền gửi.

Tiền gửi hợp lệ tối thiểu để nhận thưởng là 200,000 VND.

Tiền Thưởng Điều Kiện Rút Tiền Gửi tiền tối thiểu Tiền thưởng tối đa
80% x32 200,000 VND 2,000,000 VND

Ví dụ:

  • Tiền gửi = 1,000,000 VND
  • Tiền thưởng = 80% x 1,000,000 VND = 800,000 VND
  • Doanh Thu Thắng & Thua yêu cầu = (1,000,000 VND + 800,000 VND) x 32= 57,600,000 VND

Doanh Thu Thắng & Thua: chỉ tính doanh thu dựa trên số tiền Thắng hoặc Thua thực tế của vé cược.

Ví dụ: Thành viên đặt 2 vé cược:

  • Cược 1: đặt 1,000,000 VND, thắng 900,000 VND
  • Cược 2: đặt 1,000,000 VND, thua 600,000 VND

Doanh thu Thắng & Thua hợp lệ = 900,000 VND + 600,000 VND = 1,500,000 VND

Doanh Thu Thắng & Thua tối đa được ghi nhận sẽ bằng 200% Số tiền đặt cược.

Ví dụ: Thành viên đặt 1,000,000 VND cho 1 vé cược, và tiền thắng là 5,000,000 VND

>> Doanh Thu Thắng & Thua tối đa được ghi nhận: 200% x 1,000,000 = 2,000,000 VND

Cách thức tham gia:

1. Để nhận tiền thưởng, thành viên cần gửi tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản 3D Casino. Sau đó truy cập vào trang Khuyến Mãi/ Thành Viên Mới / Chọn Khuyến Mãi “80% THƯỞNG ĐĂNG KÝ 3D CASINO”.

2. Tiền thưởng sẽ tạm thời khóa lại và sẽ cập nhật khi Doanh Thu Thắng & Thua đặt cược tại Game Việt, KingPoker (trừ bàn chơi Black Jack), Game Siêu Tốc gấp 32 lần tiền gửi cộng tiền thưởng. Bạn sẽ nhận được thông báo khi đáp ứng đủ yêu cầu Doanh Thu Thắng & Thua đặt cược.

Điều khoản và điều kiện:

1. Tiền thưởng từ khuyến mãi này phải trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi rút ra.

2. Nếu Doanh Thu Thắng & Thua yêu cầu cho khuyến mãi này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thưởng, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

3. Chỉ có tiền gửi và đặt cược tại Game Việt, KingPoker (trừ bàn chơi Black Jack), Game Siêu Tốc được tính vào Doanh Thu Thắng & Thua yêu cầu cho khuyến mãi này. Các cược đặt vào các sản phẩm khác sẽ không được tính vào Doanh Thu Thắng & Thua.

4. Nếu Thành Viên tham gia Khuyến Mãi này trước khi sản phẩm mới được thêm vào, Doanh Thu Thắng & Thua từ sản phẩm mới này sẽ không được tính vào khuyến mãi này.

Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Fun88 sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.

Link mới nhất